Höjdbild

Höjdbild


För att kunna visa en helhetsbild över en bostad med en tomt eller med en intressant närmiljö, är en höjdbild med mast ett bra sätt att fånga helheten.


Noranga Produktion tar höjdbilder med mast som har maxhöjd på ca 4,50m. Se exempel nedan.